начало » Новини
08.09.2011
Надграждането на сепариращата инсталация ще бъде или компостираща инсталация или завод за биогориво

Надграждането на сепариращата инсталация ще бъде  или компостираща инсталация или завод за биогориво

В това беше категорична на изнесена пресконференция зам. кметът инж.Петя Аврамова. Строителството на допълнителната клетка и на сепариращата инсталация  е част от началото на мащабен проект, който предстои да се доразработи. Зам.-кметът Петя Аврамова направи поредната проверка за хода на дейностите, за втори път в присъствието на медиите , като обществен контрол както бе обещала на врачани .

Констатирано бе, че закъсненията се наваксват. Допълнителната клетка ще бъде завършена до 15 октомври, а сепариращата инсталация до края на октомври. Към момента строителството върви с максимални темпове и ръководството на Община Враца вече е уверено, че фирмата-изпълнител ще се справи с поетите ангажименти. Предстои да се направят необходимите специализирани проучвания какво да бъде надградено, дали компостираща инсталация или завод за биогориво. Настоящите резултати по строителството дават основание да се смята, че важният проект за общините Враца и Мездра ще има развитие в бъдеще.

До момента са усвоени над 2 и половина милиона лева. Представители на община Враца ще продължават да осъществяват ежедневен контрол при  изпълнение на  строежите по клетка 2.1. и сепариращата инсталация, категорична бе заместник кмета Петя Аврамова.

Изкопните работи по оформяне профила на клетката вече са завършени. Изградена е дренажната система за инфилтрирани води с ревизионните шахти по трите клона. За предпазване на земната основа и подземните води от въздействието на отпадното тяло и отделящия се инфилтрат се полага глинен екран по дъното и скатовете на клетката. Започна и полагането на хидроизолационната система. Изолационния пакет включва полагане на изолационен изкуствен  материал „Бентомат”, геомемрана представляваща фолио – 2 мм, геотекстил и дренажен слой от промита баластра. Монтиран е Порталния монитор за превозни средства за детектиране на радиоактивност по гама лъчение с пластични сцинтилатор, съгласно изискванията на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария.

Изпълнените строително-монтажни работи до момента са на стойност 1 617 253 лв.

Изкопните работи по основите на сградата за сепариращата инсталация вече са завършени. Изпълнени са кофражните, армировъчните и бетоновите работи до кота 0+00 по част конструктивна на сепариращата инсталация и спринклеровия резервоар. Изпълняват се строително монтажни работи по площадковите и сградните водопроводни, канализационни и електро инсталации на обекта. Металната конструкция е изработена и след подписване днес  на протокола  за приемане на фундаментите ще започне нейния монтаж. Изпълнените  строително-монтажни работи до момента на строежа  възлизат на 1 082 627 лв.;

 

 

 

От днес започна поетапното възстановяване на уличната настилка след разкопаването за газификацията на Враца. За всички отсечки са предвидени конкретни срокове, които стриктно ще се следят. Това категорично заяви заместник кметът Петя Аврамова по време на обиколка, която направи по обектите съвместно с журналисти. Тя и репортерите посетиха обектът на булевард „Демокрация”, където възстановяването е започнало от днес и трябва да приключи до 10 септември. Същото касае и още 3 отсечки - ул.”Ал.Стамболийски”, ул.”Хр.Смирненски” и ул.”Текстилец”. До 5 октомври е удължен срока за възстановителните дейности по ул.”Климент Охридски”, ул.”Ал.Константинов” и ул.”Морава”.  На ул.”Г.Бързашки”, ул.”Д.Йоцов” и ул.”Васил Априлов” асфалтовата настилка в уличното платно е възстановена в срок, съгласно разрешителното за разкопаване Предстои възстановяване на тротоарните настилки до 20.09.2011 г. Заместник кметът се обърна към гражданите с молба и апел да разберат необходимостта от това улиците да бъдат разкопани, за да може да се гарантират по-качествени  условия за живот в бъдеще. Скоро  предстои да стартират и реалните дейности по водния цикъл, което ще доведе до още неудобства за водачите на МПС и пешеходците, но фирмите –изпълнители имат изричен ангажимент незабавно и в най-кратки срокове да възстановяват трасетата. Във втория етап на газификацията на Враца работят само врачански фирми, подчерта инж. Аврамова. Това е добре не само за бизнеса, който има шанса да работи. Проектът е от полза на всички граждани на Община Враца, тъй като фирмите плащат данъците си тук, те са местни хора, а парите на работещите пък реализират обороти в търговската мрежа. В крайна сметка обаче най-голямата полза ще е за всички – хората ще могат да ползват газта за битови нужди като един от най-предпочитаните по цял свят енергоносители, няма да бъдат притеснявани от непрекъснати аварии на водопреносната мрежа.

След като приключи монтажа на подземните комуникации-газопровод, водопровод, канализация, ще могат улиците да се преасфалтират изцяло. Малко градове в България имат този шанс и тази привилегия.