начало » Новини
12.09.2011
Във връзка с изпълнението на строителни дейности по газификацията на гр.Враца

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Във връзка с изпълнението на строителни дейности по газификацията на гр.Враца и за намаляване затрудненията на населението, на „РИЛА ГАЗ” ЕАД гр.София е изпратено писмо №2600-1937/12.09.2011г.  със следния текст:

             На видно място да се поставят информационни табели, в които да бъде указано началото и края на полагане на тръбната мрежа, срок за възстановяване на уличната и тротоарна настилка за всяка улица. Информацията да стои до завършване на предвидените строително-монтажни работи.

            По въпроси, свързани с неспазване сроковете и некачествено възстановяване на настилките гражданите могат да сигнализират на тел. 092/66 33 16

  

ЗАМ.КМЕТ:

 

(инж.П.АВРАМОВА)