начало » Новини
13.09.2011
Заместник кмета на Община Враца инж.Петя Аврамова

Заместник кмета на Община Враца инж.Петя Аврамова

направи първа копка на изграждане на ново улично осветление и парково осветление  жк.”Дъбника” , жк.”Сениче”,бул.”Васил Кънчов”,ул.”Река Лева” ул.”Остри Връх”и ул.”Генерал Леонов”в град Враца, стойността на проекта е 249 962,55лв с ДДС срока за изпълнение по договор е 3 месеца,фирмата изпълнител е „Джи Ви Ай -Електрик”ООД-Бургас , тя е избрана чрез проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улично и парково осветление в гр. Враца”. 

        Критерии за оценка на офертите е най – ниската цена.

        В процедурата бяха подадени оферти от осем участника от Гр. Русе , гр. София, Гр. Бургас и гр. Първомай.

        Предвижда се да бъдат монтирани  общо 223 нови улични стълба и 70 нови стълба за парково осветление в жк.”Сениче” и жк.”Дъбника”.

В хода на изпълнение на този проект ще бъде поставено ново улично осветление в жк „Сениче” –ул.”Надежда” –бл.50,69,68,67,66, ул.”Радичков”-бл.55,56,57,58 и ул.”Съединение –бл.62,63,65” или общо 25 стълба и 25 осветителни тела на стойност 19 673,35лв и парково осветление на стойност 8 293,02лв.

В жк.”Дъбника”,ул.”Митрополит Паисии-бл.30,140, ул.”Иван Александров- бл.37,39,36,139, ул.”Съединение – бл.23,24,25,29,145, ул.”Иван Страшимир” и ул.”Иван Шишман”-бл.38,41,42,43, ул.”Асен Босев”-бл.1,3,6 - общо 75 бр. стълбове и осветителни тела на стойност 85 718,25лв.

 В жк.”Река Лева” и ул.”Остри връх”- съответно 5бр.улични стълба на стойност 3 831,00лв и 5 бр.улични стълба на ул.”Остри връх” на същата стойност.

На ул.”Генерал Леонов” стойността на новото улично осветление е 6 247,00лв. и ще бъдат поставени 8 бр.улични стълбове и осветителни тела.

На бул.”Васил Кънчов” новото улично осветление е на стойност 80 707лева там ще се поставят 105 бр.улични стълбове и осветителни тела.

Управителя на фирмата г-н Иван Николов се ангажира за срока на изпълнение на проекта.

 

 Това е поредната инвестиция на Община Враца в жк.”Дъбника” и жк.”Сениче”, досега за основен и текущ ремонт на уличната мрежа са вложени 262 421лв.