начало » Новини
20.09.2011
За пореден път на територията на община Враца ще се реализира националния проект „ Обществени трапезарии”,

финансиран от Фонд „ Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Периодът, през който ще се предоставя услугата е 01.10.2011 г. - 30.04.2012 г. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

            Община Враца защити своя проект за предоставяне на социалната услуга още през 2009 г., натрупа богат опит и доказа ефективност при реализиране на дейностите вече  в продължение на 3 години.

            За периода октомври 2011г. – април 2012 г., съгласно сключен договор между МТСП  и Община Враца, от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:

Ø      Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

Ø      Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

Ø      Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

Ø      Скитащи и бездомни лица и деца.

 

            Услугата ще се предоставя в стола на ул. „ Стоян Заимов” № 2 и стола на ул.

„ Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

            Постоянно действаща комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.

            Срок за подаване на документи: 26.09.2011 г. - 29.09.2011 г., от 8.00 до 12. 00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в стая № 43 и Информационния център на Общинска администрация.

            Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.

           

Община Враца

Връзки с обществеността