начало » Новини
07.10.2011
През месец октомври дейността –домашен социален патронаж стартира

в още 3 села на Община Враца - с. Девене, с.Три кладенци и с.Чирен. В трите села  до този момент са заявили желание да ползват услугата 66  човека.

 Ползватели на тази услуга са повече от 250 възрастни и самотно живеещи хора от Враца и населените места на общината с.Згориград, кв.Бистрец, кв.Кулата, с.Тишевица, с.Вировско, с.Горно Пещене, с.Мраморен и с.Бели извор, които ежедневно получават топла храна.