начало » Новини
13.10.2011
На основание чл.134, ал.3 от Изборния Кодекс и Писмо с вх. № 3700-536/12.10.2011г. на Председателя на Общинска избирателна комисия, с цел осигуряване на равен достъп за поставяне на агитационни материали

З А П О В Е Д

1146 13.10.2011 г.

На основание чл.134, ал.3 от Изборния Кодекс и Писмо с вх. № 3700-536/12.10.2011г. на Председателя на Общинска избирателна комисия, с цел осигуряване на равен достъп за поставяне на агитационни материали на поне едно място в град Враца в съответствие с чл.134 от ИК, на което политическите партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Променям Заповед №1077 от 20.09.2011г. на Кмета на Община Враца в т.1 както следва : По време на предизборната кампания за изборите на президент и вицепрезидент и общински съветници, кметове на райони и кметове на кметства на 23 октомври 2011г. партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и отделните кандидати да поставят агитационни материали – плакати, афиши, съобщения, обръщения и др., за времето от 23 септември до 24.00 часа на 21 октомври 2011, на специални информационни табла, разположени на следните места за територията на град Враца                                                                                            

1. гр.Враца           

- срещу читалище „Развитие” – агитационни материали само за общински съветници, кметове на райони и кметове на кметства на разположените тристранни табла;           

- градинката срещу базар „Централ”/бивше кино Коларов/  – агитационни материали само за президент и вицепрезидент на Република България на разположените тристранни табла;

- площад „Македония” - агитационни материали за общински съветници, кметове на кметове на райони и кметове на кметства кметства, за президент и вицепрезидент на Република България  само на двустранните табла;

- жк „Дъбника” – пред административната сграда / Пощата / - агитационни материали за общински съветници, кметове на райони и кметове на кметства за президент и вицепрезидент на Република България само на тристранните табла ;

- жк „Младост” пред Супермаркета - агитационни материали за общински съветници, кметове на райони и кметове на кметства, за президент и вицепрезидент на Република България само на  тристранните табла.

В останалата част Заповедта остава в сила.

Ани Василева,          /п/

Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Враца

                                           /Заповед № 362/27.09.2011г. на Областен управител/