Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.07.2008
Ремонтират девет училища и четири детски заведения във Враца по Оперативна програма „Регионално развитие”.

   Община Враца спечели първия си проект по оперативна програма за обновяване и модернизиране на учебната среда, създаване на естетични и безопасни условия за учениците и учителите в девет училища, три целодневни детски градини и една детска ясла. Общата стойност на проекта е шест милиона лева като одобрените средства представляват сто процента от заложената в проекта на Община Враца сума. Финансирането е по Оперативна програма „Регионално развитие” - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – компонент 1 „Образователна инфраструктура”. Проектът предвижда подобряване и осъвременяване на условията за обучение в:
- 1 начално училище - НУ”Иван Вазов”,
- 2 основни училища (ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Враца и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Девене),
- 3 средни общообразователни училища (СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Васил Кънчов” - Враца и СОУ „Никола Войводов”),
- 2 профилирани гимназии (Езикова гимназия „Йоан Екзарх” и Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов” – Враца),
- спортното училище „Св. Климент Охридски” – Враца,
- целодневни детски градини № 13, 14 и 17 и
- детска ясла № 6 .
   В тези учебни заведения ще се направи хидроизолация на покриви, ще се ремонтират класни стаи и учебни кабинети, ще се обновят физкултурни салони и спортни площадки.
   В проекта са включени и мерки за повишаване на енергийната ефективност, като в пет училища и в четири детски заведения старата амортизирана дървена дограма изцяло ще се смени с AL и PVC дограма. В три училища ще са реализирани цялостни мерки за енергоспестяване – топлоизолация, внедряване на системи за автоматично управление на топлоснабдяването. Предвидени са енергийни одити за четири училища и шест детски заведения. Чрез изграждане на рампи в шест образователни институции ще се подобри достъпа на лица с увреждания. Училищата и детските градини ще получат оборудване, свързано с провеждането на лабораторни упражнения, усъвършенстване методите на преподаване, изготвяне на презентации, подготовка на проекти от самите учители и ученици по различни програми, свързани с образованието.

#
# # # #