начало » Новини
16.11.2011
Днес кметът на Община Враца инж.Николай Иванов представи пред медиите своя екип

Днес кметът на Община Враца инж.Николай Иванов представи пред медиите своя екип

 

Красимира Димитрова Георгиева ще бъде Заместник-кмет по европейски фондове и  инвестиции.

 

 

Красимира Георгиева заяви, че е в течение на проектите по които  е работила Община Враца, подчерта че Интегрирания проект за воден цикъл на Враца няма да бъде самоцел и ще използва своя професионален опит за  привличане на повече европейски средства тъй като общината има много  необходимости.

 

  

Красимира  Димитрова  Георгиева родена на 01.10.1966 г.

Висше образование, Магистър–електроинженер  и  Магистър „Финанси„ от Икономическия  институт на БАН, ВТУ„Св.св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново.

Професионалната си кариера започва като Специалист „Маркетинг”  в АЕЦ”Козлодуй”ЕАД, гр. Козлодуй. От месец май 2006 г. до м.октомври 2009г.работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройство  като директор дирекция „Обществени поръчки”.

През 2009 година работи в „Компания за международни конгреси ООД” като лектор на тема „Най-често срещани проблеми при организация на обществени поръчки от общините”.

От м.юли 2009г. до м.октомври 2009 година е Председател на Съвета на Директорите на Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ.

От м. май 2010 г. до м.юни 2011г. работи като инженер производствено планиране, прогнозиране и развитие в „ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ  КОНСУЛТ „ ЕНД ПРАКТИС  ЕООД „.

В момента изпълнява длъжността ръководител проекти в „Гама мениджмънт„ АД –гр.София-техническа помощ по проекти финансирани от ЕС, договаряне на условията на договорите, изготвяне документации по ЗОП.

 

 

Светозар Борисов Луканов ще бъде Заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности.Той  благодари за оказаното  доверие и заяви, че  със своята работа ще оправдае полученото доверие.

 

Светозар Борисов Луканов роден на 18.07.1974 година,семеен.

Висше образование, магистър „Икономика и управление”.Придобил е  и втора магистратура „Здравен мениджмънт” в ЮЗУ”Неофит Рилски” –Благоевград.  

Работил е в Регионална здравно-осигурителна каса–Враца като началник-отдел „Болнична помощ”.

От 2010 г. до момента изпълнява длъжността  Управител на МБАЛ Оряхово ЕООД.

 

Красимир Илиев Богданов ще бъде Заместник кмет по образование и култура.

Красимир Богданов сподели пред медиите, че поверените му   ресори  отговарят на неговите професионални качества и отговорности. В сферата на образованието трябва да се гарантира сигурност на учителските колективи, да се повиши качеството на образованието и да се осигури равнопоставеност на всички учебни заведения на територията на общината.

Той припомни,че в предишния Общински съвет е бил против оптимизацията на училищната мрежа, тъй като това означава закриване на учебни заведения.

В сферата на културата  ще се търсят възможности за подкрепа и подържане на културните институции и тяхното участие при привличането на европейски средства. Ще бъде направено всичко необходимо да се популяризира културно-историческото наследство на града и общината. Вземането на решенията касаещи този ресор ще се правят след разговори с културните институции и Консултативният съвет по култура.

Красимир Илиев Богданов  роден на 11. 10. 1974 г, семеен с едно дете. Висше образование специалност - история.

            В мандат 2003-2007 година е бил общински съветник в Общински съвет-Криводол, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, религия, младежта и спорта.

            През  мандат 2007- 2011г. е  Зам.-председател на Общински съвет –Враца.

            От 2009-2011г. е Председател на инициативен комитет за възстановяване на паметника на Васил Левски в град Враца, изготвил множество изследвания и публикации посветени на историята на Враца.
 

 

Новият секретар на Община Враца е Иван Христов Жеков. Секретаря на общината сподели пред медиите, че осъзнава трудностите които предстоят пред администрацията, но ще се търсят решения за адекватното им преодоляване.

Иван Христов Жеков роден на 27.12.1960 г., семеен има син и дъщеря.

През 1984 година завършва ЮЗУ”Неофит Рилски” –Благоевград, специалност начална училищна педагогика.

През 1999г. придобива магистърска степен по икономика „Финанси”.

Три  мандата е секретар на Община, два от които на Община Враца.

От 2002г. до 2008 г е Член на УС на Националната асоциация на секретарите на общини в Р България.

Член на екипа на Националната асоциация на секретарите на общини,подготвил и издал редица наръчници в помощ на дейността на секретаря на община.
 

 

Кметът на Общината припомни, че един от приоритетите на управленският екип ще бъде привличането на европейско финансиране за преодоляване на проблемите свързани с инфраструктура и повишаване на качеството на живот в общината.

         На дадената пресконференция инж.Николай Иванов сподели , че в петък ще се срещне  с кметовете на кметства и пълномощниците на кварталите поради лошата организация по снегопочистването на ІV-то класната пътна мрежа за да провери готовността им по снегопочистването и добави , че се водят разговори с общинското дружество «БКС»ЕООД за снегопочистването на тази пътна мрежа.  

На зададен въпрос как приема избора на Председател на Общинския съвет, кмета заяви, че се надява на екипна работа с по-малко политика когато залогът е Враца и уточни, че го приема нормално като първа стъпка от конституирането на новият Общински съвет.

 

Община Враца

Връзки с обществеността