начало » Новини
18.11.2011
Кмета на община Враца проведе работна среща с кметовете на кметства, кметски наместници и пълномощници на кварталите в общината,

Кмета на община Враца проведе работна среща с кметовете на кметства, кметски наместници и пълномощници на кварталите в общината,

на която бе  обсъдена организацията относно снегопочистването на ІV-то класната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места. 

На срещата присъстваха и Иван Жеков-секретар на Общината,Иван Младенов–Управител на „БКС”-ЕООД-Враца и Здравка Иванова – Началник отдел „Опазване на околната среда” при  Община Враца.

От проведените разговори стана ясно, че предстои подписването на  договор за снегопочистването на ІV-то класната пътна мрежа с „БКС”-ЕООД-Враца.

Бе изяснено, че във почти всички населени места има осигурена техника,консумативи,както и човешки ресурс за снегопочистването.

В населените места в които се установи, че съществуват проблеми с техниката за снегопочистване, бе поставен срок от кмета на общината за решаването им.

 

Бяха уточнени мерки и мероприятия гарантиращи готовността на общината за посрещане предстоящия зимен сезон.