начало » Новини
21.11.2011
Днес 21.11.2011 г. Председателят на Общински съвет – Враца – инж. Петя Аврамова свика на работна среща общинските съветници по въпроси, свързани с организацията и дейността на местния парламент.

Днес 21.11.2011 г. Председателят на Общински съвет – Враца – инж. Петя Аврамова свика на работна среща общинските съветници по въпроси, свързани с организацията и дейността на местния парламент.

Всички съветници са получили покана за участие в срещата по график. Материалите от дневния ред на срещата включват Проект за разпределение на съветниците по постоянни комисии, Тематичен план за дейността на Общински съвет – Враца за периода 1 декември 2011 г. – 29 февруари 2012 г., Работен график със сроковете за внасяне на проекти за решение в Общински съвет – Враца, датите за заседанията на комисиите и съвета, Бюджетен календар за 2012 г., даващ възможност на всеки съветник за участие в бюджетната процедура.

            Преди срещата със съветниците инж.Аврамова се срещна с Кмета на Община Враца – инж.Николай Иванов за съгласуване на Тематичния план на заседанията на съвета за първото тримесечие

В настоящата седмица сформираните комисии към Общински съвет – Враца ще заседават за първи път за избор на ръководство във всяка комисия и планиране дейността за тримесечен период.

            В седмицата от 28.11.2011 г. до 02.12.2011 г. комисиите ще разгледат и направят своите предложения по проекта за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Враца за Мандат 2011-2015, както и всички въпроси от дневния ред на заседанието на съвета, което ще се проведе на 06.12.2011 г.

            Общински съвет – Враца стартира работата си при много добра и стройна организация, което е сигнал за бъдеща качествена и прозрачна политика на местното самоуправление.

 

Община Враца

Връзки с обществеността