Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.11.2011
В Деня на християнското семейство и християнската младеж , зам. – кмета на Община Враца г-н Красимир Богданов беше гост на мюзикъла „Немитата круша”,

В Деня на християнското семейство и християнската младеж , зам. – кмета на Община Враца г-н Красимир Богданов беше гост на мюзикъла „Немитата круша”,

организиран от група „Звездица” на ЦДГ „Щастливо детство”, като  част от Национална кампания „Участвам и променям”. Г-н Богданов поздрави екипа на детското заведение за разработената от тях специална план  - програма за участие в кампанията и им  пожелая „здраве и още много успехи”и прикани с думите „Участвай и променяй!"

            Националната кампания по гражданско и здравно образование ще се провежда през цялата учебна година. Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците се провежда под различни форми: в часа на класа, клубни дейности, състезания, изложби, спортни празници, игри, викторини, екскурзии, доброволчески акции, тренинги, групови занимания и др. 

Кампанията „Участвам и променям!” обхваща следните теми:

  • Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура.
  • Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.
  • Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

Учебната 2011/2012 година е посветена  на социалните и граждански компетентности. Кампанията „Участвам и променям!” е  подкрепена и от Омбудсмана на Република България.

 

 

Община Враца

Връзки с обществеността