Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.11.2011
На проведената пресконференция днес кметът на общината инж.Николай Иванов представи информация

На проведената пресконференция днес кметът на общината инж.Николай Иванов представи информация

относно изпълнението на сепариращата инсталация и клетка 2.1 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци.

         На проведената в петък работна среща с строителният надзор и представител на фирмата - изпълнител „Пътностроителна техника”АД-София са изложени обективни мотиви за хода на предприетите дейности до момента.

         Генерирано е голямо закъснение при изпълнението на строително-ремонтните дейности на сепариращата инсталация на Регионалното депо за твърди битови отпадъци, официално закъснението е 2 месеца.

         Кметът е разпоредил  да се изготви план за действие, но днес той не го е одобрил като основният мотив за това е срокът посочен за доставка  и монтаж на сепариращата инсталация -25 декември тази година.

         Кмета заяви, че ще настоява до края на годината този обект да бъде завършен в неговата възможна цялост, тоест срокът за доставка и монтаж на сепариращата инсталация да бъде 17 декември, за да се усвоят средствата от ДБ целево и законосъобразно .

         В подписания договор не е посочен технологичен срок, темпът на доставка и монтаж зависи от строителя на помещението.Съоръжението е унгарско и ще бъде изпълнено от унгарска фирма.

         На проведената среща всички страни са декларирали да се обединят усилията за да се завърши по-скоро обектът.

         Ще се осъществява ежедневен контрол. Кметът покани представителите на медиите в петък /02 .12 2011/ от 15,00 часа на обекта за да установят заедно промяната му за седемте дни.

Съществува риск  ако до края на годината обекта не бъде завършен да се изгубят средствата за дофинансиране осигурени от  ПУДООС.

         При клетка 2.1 нещата се развиват нормално, има назначена приемо-предавателна комисия, която ще приеме обекта.

Кметът обяви, че е направено дарение от инж.Калин Георгиев- управител на фирмата-изпълнител „Линтел”ЕОД –Враца която изпълни  ремонта на Ритуалната зала.

Направеното дарение е за гражданите на Враца и представлява електронен роял - модерен цифров инструмент с високо качество на звука.

Инструментът притежава   внимателно подбрани звуци - богата гама от акустични и електрически пиана, клавесин,  ансамбли, вокали, китара  и орган.

Инж.Николай Иванов благодари на инж.Калин Георгиев за ценното дарение и поясни,че до края на годината ритуалната зала ще бъде открита. Предстои да се монтира стъклопластика и обредна маса.

На проведената пресконференция Кметът на общината представи и г-н Лев Николов Митков, който от днес встъпва като временно изпълняващ длъжността Директор на Дирекция „Финанси и бюджет” при Община Враца.

На пресконференцията кметът анонсира предстоящата си работна среща с Кмета на Кметство с.Горно Пещене –Кирил Попов и допълни,че ще провежда такива регулярни срещи с останалите кметове на кметства от Община Враца на които ще бъдат обсъждани мерки за разрешаване на проблемите по места и предстоящият бюджет за 2012година.

 

Община Враца

Връзки с обществеността

#
# # # #