Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.12.2011
Община Враца се присъедини към екологичната и образователна инициатива „Моят зелен град”,

която се организира за четвърта поредна година от Кока – Кола ХЕК България и Дружеството за защита на птиците с активната подкрепа на „Екопак България”

Почистен беше района около Язовир „Дъбника”. Мястото се посещава от много хора, предимно рибари, които изоставят бутилки и пликове след престоя си.

В акцията се включиха служителите от Отдел Опазване на околната среда към Община Враца и 15 ученици от Еко клуб към ПТГ „Н.Й.Вапцаров” и 5 ученици от  ПГ „Димитраки Хаджитошин” гр.Враца. Напълнени бяха 75 чувала с общо тегло 380 кг, като събраните отпадъци бяха предимно пластмасови и стъклени опаковки 

Отпадъците бяха извозени до базата на „Й.Кръстителски-Джордан” ЕООД, гр.Враца, където след сепариране ще бъдат предадени за рециклиране.

Необходимите материали за почистване – цветни чували за разделно събиране и подаръци бяха осигурени от Екопак България, а Кока Кола осигури вода за включилите се доброволци.

Монтирани бяха четири табели забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

Общината ще продължи тази инициатива и в бъдеще, като почистването на района ще се извършва пролет и есен. Ще разчитаме на по-голям интерес от страна на ученици и граждани за да направим нашия град по-зелен и чист.

 

#
# # # #