Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.12.2011
Заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности на Община Враца Светозар Луканов

Заместник-кметът по здравеопазване и социални дейности на Община Враца Светозар Луканов

участва в среща-разговор на тема „Бъдещето на Социално терапевтичния център като иновативна услуга в Община Враца. Срещата е организирана от СНЦ „Опора БГ” и е посветена на  Международния ден на хората с увреждания -3-ти декември.

  Първият Социално терапевтичен център гр. Враца  е стартирал в началото на 2011 година  по проект, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси» и трябва да приключи през февруари 2012 год. Негови потребители са 22 лица с увреждания, родители на деца с увреждания, младежи напускащи институции, безработни, лица от малцинствен етнически произход. Бенефициент по проекта е СНЦ «ОПОРА БГ», партньори са Областна администрация -Враца и ЮЗУ „Н.Рилски” Благоевград.

Всеки ден в центъра се провеждат групови занимания по мотивация и предприемачество, арттерапия, ерготерапия, музикотерапия, релакс, трудотерапия,  евритмична и танцова терапия, екодейности в природата.

Обучените в „Социално терапевтично консултиране” , 20 специалиста, работят и по индивидуални терапевтични програми, невротренинги със специализирана биофийдбек апаратура, програми по психидиагностика.

Със съдействието на обучаваща организация - ЮЗУ „Н.Рилски”, използвала методиката и опита на 500 антропософски центъра по социална терапия и лечебна педагогика от 60 страни, е разработена методика за терапевтични подходи в социалното включване на рискови групи.

До момента в България не е практикуван социално терапевтичния модел, няма оборудвани такива заведения. Основната му цел е превенцията на социалното изключване чрез подходи, основаващи се на антропософската лечебна педагогика и социална терапия.

Заместник-кметът на Общината заяви, че администрацията  поема ангажимента да подкрепя и съдейства за това този Социално-терапевтичен център да премине в делегирана от държавата дейност след приключване на проекта през м.февруари 2012г.Тъй като чрез дейността му, потребителите на тази социална услуга ще получат възможност за по-добра интеграция в обществото.

Светозар Луканов призова за това обществото да бъде толерантно и да приеме тези хора като част от него

#
# # # #