Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.12.2011
Както предварително бе уговорено, днес кметът на Община Враца инж. Николай Иванов

Както предварително бе уговорено, днес кметът на Община Враца инж. Николай Иванов

проведе работна среща на обекти клетка 2.1 и сграда за сепарираща инсталация към депо за ТБО, на която присъстваха и представителите на медиите.

На работната среща присъстваха представители на изпълнителя „Пътностроителна техника” АД и на консорциум „ПСТ – МУТ-  Враца 2010”, също така на независимия строителен надзор „Агроводинвест” АД – София и експерти от Община Враца.

На срещата беше отчетен напредъка по изграждането на сградата и подготовката и оформянето на документите по подписване на акт- образец 15 за установяване годността за приемане на строежа за сепариращата инсталация.

В понеделник беше подписан график за извършване на строителни дейности  и изготвянето на документи, необходими за разплащания и оформяне на акт –образец 15 и приложенията към него  със съответните срокове.

Изпълнителят пое ангажимента в срок до 8 декември 2011 г. да положи шлайфаната бетонова настилка,  за да се достави сепариращата инсталация и започне нейния монтаж.

 В срок до 7 декември ще бъдат доставени покривните и фасадните панели на  сградата и ще започне техния монтаж.

В момента се работи по вертикалната планировка на сградата и пътя. Също така се отстраняват забележките по клетка 2.1.

 

Инж.Николай Иванов съобщи, че не се работи с темпото което е очаквал.До края на годината изграждането на сепарираща инсталация трябва да приключи.Към момента Община Враца изплаща в срок финансовите средства по извършените дейности за обекта.

#
# # # #