Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
07.12.2011
Кметът на община Враца инж. Николай Иванов откри втората работна среща на общините,

Кметът  на община Враца инж. Николай Иванов  откри втората работна среща  на общините,

 

които се присъединиха към дейностите по проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете”.

На срещата присъстваха заместник-кмета на Община Враца Красимира Георгиева,зам.-кмета на Община Криводол, както и експерти от общините Враца, Мездра, Мизия, Криводол, Козлодуй и Оряхово.

Темата на събитието e насочена към техническите, организационни и финансови изисквания и възможности за управление на процеса на енергийната ефективност и е естествено продължение на 1-вото еднодневно местно обучение, което беше посветено на инвентаризация на CO2 емисии и изготвяне на План за действие за устойчиво енергийно развитие.

 На обучението ще бъдат  представени новите възможности за осветление, енергийна ефективност на сградите, мобилни решения и местно производство на енергия. Представените теми имат за цел да помогнат на общините за определяне на адекватни дейности в плановете за енергийно развитие, за да се постигнат поставените цели в Конвента на кметовете. Направен беше и преглед за възможности за финансиране на дейностите. Специализираните теми ще бъдат представени  от специалисти от „Сънсистем”, „Ромтех – 3 Ес ООД” и  «Енемона” АД.

 

Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата.

 Изпълнението на проект CONURBANT започна на 10.05.2011г. Той се финансира по програма Интелигентна енергия – Европа и е продължителност 36 месеца.

#
# # # #