Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.12.2011
Днес кметът инж. Николай Иванов прие делегация от Република Естония,

Днес кметът инж. Николай Иванов прие делегация от Република Естония,

партньори на Регионален инспекторат по образование – Враца по проект „”Развитие и съхраняване на културните традиции – фактор за превенция от социално изключване при младите хора” към Център за развитие на човешките ресурси, програма „Учене през целия живот” дейност „Регионални партньорства – Коменски”. Партньорите са представители на Община Куусалу, Естония. Местните партньори са НУ „Св. С. Врачански” – Враца, ОУ „Васил Левски” – Враца и Център за работа  с  деца – Враца.

            На проведената среща бяха представени  целите на партньорството , които са насочени към развитие и обмен на добри практики за превенция на социалното изключване на учениците от най-ранна възраст чрез съхраняване и развитие на културните традиции и са релевантност на целите на образователните политики и тези , посочени в актовете , приети в рамките на Европейския съюз, преди всичко в Стратегията на „Европа 2020”, както и в документите на ООН в областта на образованието. Тематиката води до утвърждаването на равнопоставеността , социалното сближаване и активно гражданско участие, засилването на европейското измерение на училищното образование и разгръщане на творчеството и иновациите, насърчаването на придобиването на универсални ключови и социални граждански умения, компетентност за културното съзнание и изява, повишаване на индивидуалния  и институционален капацитет на ползвателите.

            Предстои реализирането на атрактивни и иновативни дейности, които са съобразени със социалните позиции и служебните отговорности и предпочитания на родители и ученици, при спазването на принципите за доброволност и превенция при дискриминация.

  

  

            На срещата гостите изказаха задоволството си от посещението в нашия град и отправиха покана врачански  представители  да участват гр. Талин на провеждащия на пет години музикален фестивал.

От своя страна инж. Николай Иванов изказа увереността си, че проекта е наистина много успешен и изрази подкрепата от страна на Община Враца и ръководния екип по прецизността на  изпълнение на дейностите и устойчивостта на резултатите от проекта.

 

Община Враца

Връзки с обществеността