Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.12.2011
На проведената пресконференция днес, кметът на Община Враца инж. Николай Иванов представи информация за по-важните проведени срещи през изминалия период

На 2 декември в заседателна зала на общината инж. Николай Иванов прие търговското аташе към посолството на САЩ в България – г-жа Барбара Лапини.

На нея бяха обсъдени възможности за участие на български фирми в международни пазари като част от делегации,които се организират от търговският отдел на посолството на САЩ в България.

Госпожа Лапини е заявила , че американски фирми проявяват интерес в сферата на енергетиката, инвестиции в сферата на информационните технологии, както и за публично-частно партньорство между холандски и американски фирми в сектора за онкологични заболявания.

 

На 4 и 5 декември в град Правец се проведе техническа среща и заседание на Комитета за наблюдение на ОП”Околна среда 2007-2013”, на която е бил представен напредъка по „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”. На срещата с Междинното звено, Управляващия орган, Комитета по наблюдение и експерти от Звеното за изпълнение на проекта са заявени намеренията за ускоряване на възлагане на процедурите Реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационна мрежа Етап 2 и Доставка на оборудване. Решението е те да бъдат изготвени по-рано, а през месеците януари – февруари 2012 г. да бъдат обявени. По този начин ще се намали частичното закъснение от индикативния график, поради обжалването на процедурите и ще бъде спестено време..

         На 9 декември на посещение във Враца беше г-н Парк Йонг Со-съветник по икономическото сътрудничество на Посолството на Южна Корея в България.

 На срещата присъстваха и г-жа Илияна Филипова-Изпълнителен директор на ТПП-Враца и г-н Илия Кьосов-Изпълнителен -  директор на „Вратица –Враца” АД.

На проведената среща бяха обсъдени възможностите,които предлага подписаното споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Корея за българските фирми.

Беше поет ангажимент от Съветник Парк следващата година през месец септември „Вратица –Враца„АД  и други врачански фирми да участва в изложение в Сеул.

От своя страна в рамките на няколко дни ръководството на Община Враца ще предложи конкретни идеи за сътрудничество.

Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов припомни,  че крайният срок за заплащане на имуществени данъци и такси, свързани със тях изтече на 31 октомври и в тази връзка Община Враца предприе  нетрадиционни мерки за издължаване на дължимите облози  като започва от служителите  на общинска администрация и подчинените й звена .

Изготвен е списък на длъжниците , който утре ще бъде поставен на вътрешната страница на общинска администрация, а след Коледа  и на официалният сайт на общината.

            Кметът на Община Враца проведе работна среща с управителя на „ВиК” АД Ангел Престойски, на която е било разисквано намаления обем на язовир „Среченска бара” поради продължителния засушителен период. Спестени са повече от 1 500 000 куб м. вода. Няма опасност от воден режим през зимния период до настъпването на снеготопенето. Инж. Иванов призова гражданите към пестеливост, а като първа стъпка за реализиране на това е спирането на обществените чешми на територията на цялата община. „Обстановката не е критична , но е тревожна” – допълни инж. Николай Иванов.

 На 08.12.2011 г., в зала 2 на Министерството на труда и социалната политика, на официална среща беше връчено партньорското споразумение между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „ Закрила на детето” и Община Враца за изпълнение на проект „ И аз имам семейство” от процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „ Приеми ме” на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

         Проектът се реализира от Агенция социално подпомагане в партньорство с 82 общини в 28-те области, продължителността му е 26 месеца и приключва на 31.10.2013 г. Общата стойност на проекта възлиза на 14 990 037, 70 лв.

         Основната цел е: да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

         Ще бъде изграден капацитет на местната власт за предоставяне на услугата „ приемна грижа” – доброволна, професионална и заместваща. Чрез развитие на приемната грижа ще се подобри качеството на живот на децата, които към момента се отглеждат в специализирани институции. Децата ще живеят в сигурна семейна среда, в която ще се удовлетворяват техните индивидуални потребности и ще получават подкрепа и помощ от специалисти.

         Като партньор в изпълнението на проекта, Община Враца ще бъде доставчик на услугата „ приемна грижа”, с основни ангажименти:

-         информиране на обществеността за дейностите по проекта и услугата;

-         сформиране на екипи за управление и реализиране на проекта;

-         набиране, подбор, обучение и оценка на кандидатите за приемни родители;

-         обучение на семействата на близки и роднини;

-         организиране групи за самопомощ на приемните родители и семействата на роднини и близки;

-         осигуряване на подкрепящи услуги, индивидуални и групови консултации;

-         провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните родители и други дейности.

При реализирането на проекта активно ще се взаимодейства с отдел

„ Закрила на детето” в Дирекция „ Социално подпомагане” – Враца.

Зам. –кметът по здравеопазване и социални дейности г-н Светозар Луканов обяви също така предстоящата инициатива за стартирането на дарителска кампания на  Звено „Майка и бебе” и прикани всички желаещи,които имат възможност да се включат в кампанията за набиране на бебешки и детски артикули: хумана, памперси, каши, пюрета, дрехи и всичко което сметнат,че може да е от полза .

Майките и децата в звеното имат нужда от подкрепа, кампанията е валидна до 23 декември, адреса на Звено”Майка и бебе” е гр.Враца, ул.”Козлодуйски бряг” № 7 , телефон за информация 092992340.

            Зам. - кметът по образование и култура Красимир Богданов обяви пред медиите , че през изминалата седмица са направени посещения на училищата на територията на общината, на които са обсъдени проблемите на учебните заведения. Най-сериозен сред  тях е въпроса  с училищните автобуси и рационалното им ползване. За тази цел, ще бъде изработена нова транспортна схема, която да обхваща 8-те училищни автобуса и безпроблемното извозване на учениците.

         През изминалата седмица, ръководството на Община Враца е провело среща с представители на туристическия бранш от региона, на която е обсъдено участието на Община Враца на туристическото изложение ЕКСПО 2012. Представени са били идеи за по-ефективното и мащабно представяне на Община Враца с цел превръщането й в желана туристическа дестинация.

         В аванс , г-н Богданов представи подготовката за посрещането на Новата 2012 година. Идеята е , това да се случи на открито на пл. Христо Ботев, но много по-тържествено, както се случва в големите областни центрове. В момента се провежда организацията и се водят преговори с изпълнители, които да внесат повече настроение на врачани през новогодишната нощ.

            Днес от 16.00 ч. в хотел  Дедеман Принцес,  на кметът на Община Враца ще бъде връчена награда „Работодател на годината – 2011”. Инж. Иванов благодари на предшественика си  - д-р Костадин Шахов за извоюваната награда. Все още не се знае в коя категория Община Враца получава своя приз. Церемонията се организира за осма поредна година от Агенцията по заетостта. Наградите ще бъдат връчени от Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

 

Община Враца

Връзки с обществеността