начало » Новини
16.12.2011
Зам.- кметът по здравеопазване и социални дейности г-н Светозар Луканов проведе вчера работна среща с директора на РЗОК – Враца г-н Светозар Симеонов

Зам.- кметът по здравеопазване и социални дейности г-н Светозар Луканов проведе вчера работна среща с директора на РЗОК – Враца г-н Светозар Симеонов

На срещата бяха обсъдени аспекти от бъдещата съвместна работа по отношение на здравеопазването в Община Враца.

Директора на Регионалната здравно–осигурителна каса  - Враца прояви заинтересованост и пое ангажимента да съдейства за по-добро  сътрудничество между двете интитуции, за създаване на електронна база данни за сключените договори на РЗОК с  общопрактикуващите лекари, с центрове на практики , както и броят на обслужвани здравно  осигурени лица, включително и неосигурените от пациентската листа.

В базата данни ще бъдат включени също така специалисти, сключили договори с РЗОК, обслужени пациенти, пълна актуализация на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, работещи на територията на община Враца.

Ще бъде изготвена и информация за сключените договори по клинични пътеки от лечебните заведения за болнична помощ, включително на по-късен етап и ежемесечно преминалите болни, която е необходима за създаване на цялостен регистър на община Враца на потребителите и предоставяните лечебни услуги с цел качественото провеждане на здравното обслужване.

Друга тема на разговор беше прецизирането на здравната и социална политика на Община Враца. Експерти от общинска администрация съвместно с експерти от РЗОК-Враца  ще извършват проверки на лечебните заведения , които ще целят по-стриктен и всеобхватен контрол към предоставянето на здравни услуги на гражданите.

Г-н Луканов  пое ангажимент пред директора на РЗОК–Враца  за повече чуваемост на проблемите на общопрактикуващите лекари и специалисти.  

Зам.- кметът по здравеопазване и социални дейности г-н Светозар Луканов проведе

по-късно работна среща и с д-р Анета Ставрова, директор на РЗИ – Враца, на която обсъдиха аналогични проблеми, като се постигна договореност за среща в по-разширен състав в присъствието на експерти от РЗИ, на която да се обсъдят действията и начините за координиране на усилията на местната и централна власт за подобряване на обема и качеството на здравното  и социално обслужване на гражданите. 

 

Община Враца

Връзки с обществеността