начало » Новини
22.12.2011
От 03.01.2012 г. до 30.04.2012 г. на територията на община Враца ще се реализира националния проект „ Обществени трапезарии”,

финансиран от Фонд

„ Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Целта е през тежкия зимен период да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата община.

            За периода януари 2012 г. – април 2012 г., съгласно сключен договор между Фонд „ Социална закрила” и Община Враца, от услугата ще се възползват 98 деца и лица, от следните целеви групи:

 

Ø      Лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;

Ø      Лица, с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

Ø      Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии;

Ø      Скитащи и бездомни лица и деца.

 

            Услугата ще се предоставя в стола на ул. „ Стоян Заимов” № 2 и стола на ул.

„ Екзарх Йосиф” № 75 във Враца.

            Постоянно действаща комисия, сформирана със заповед на кмета на Община Враца ще извърши подбор на бенефициентите.

 

            Срок за подаване на документи:

 

от  27.12.2011 г. до  30.12.2011 г., от 8.00 ч. до 12. 00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 43 и Информационния център на Общинска администрация.

 

            Одобрените лица ще бъдат информирани своевременно, чрез списъци, поставени на таблата на Информационния център и двата стола, в които ще се реализира услугата.