начало » Новини
22.12.2011
Днес 22.12.2011г. от 10.00 часа се проведе регулярна работна среща

Днес 22.12.2011г. от 10.00 часа се проведе регулярна работна среща

по „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”. Срещата бе водена от инж. Красимира Георгиева -Зам. Кмет на Община Враца. На срещата присъстваха екипът на ЗИП, представител на асоциираният партньор „ВиК Враца”ООД,  представители на фирмите с които има сключени договори за изпълнение на проекта- „Консулгал БГ Партнърс” ООД; „Сдружение Проджект- Консултинг- Враца” ООД и Консорциум „АИП-  Агенция за информация и публичност”. Разисквани бяха текущи въпроси, свързани с работата по проекта. Строителният мениджър представи информация за хода на проектирането на реконструкцията на захранващият водопровод от яз. „Среченска бара” до гр. Враца.

Община Враца

Връзки с обществеността