Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.01.2012
ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.11,ал.6 и чл.30,ал.4  от Закона за общинските бюджети,чл.29 и чл.58 от Наредбата за съставяне,изпълнение и отчитане на  Общинският бюджет

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

инж. Николай Иванов

Кани гражданите на общината, кметовете на кметства,юридически лица,представители на средствата за масова осведомяване,ръководители на бюджетни звена,на граждански сдружения,общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г. и Проектобюджета на Община Враца за 2012 година  на 26 януари/ четвъртък/ от 17,15 часа в Градска концертна зала на Община Враца.

Подробна информация можете да намерите на официалният сайт на Община Враца www.vratza.bg ,секция „общински бюджет”.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
#
# # # #