Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
06.02.2012
На днешната пресконференция кметът на Община Враца инж. Николай Иванов

представи информация за проведената миналия четвъртък среща с изпълнителния директор на „Рила Газ” г-н Серджо Пантано във връзка с предстоящите инвестиционни намерения през настоящата 2012 г. Обсъдени са направените до момента инвестиции от страна на газифициращата компания на територията на града, проблемите и трудностите, които са срещани, както и съдействието на Община Враца при тяхното разрешаване. На срещата са представени и предстоящите задачи за 2012 г.  Това, което в най-близко бъдеще предстои е събирането на работен екип, който да подготви плана за действие за 2012 г. и в контекста на старта на строителството по проекта за воден цикъл на град Враца. До този момент е изградена мрежа от 37 000 л. м ., предстои да бъдат изградени още 85 000 л.м. Общата сума на направена инвестиция в газифицирането на града, платена като административни и други такси е в размер на 272 511 лв. Една от най-важните задачи в края на зимния период е пълен преглед на възстановените асфалтови настилки и възстановяването им наново, там, където не са възстановени качествено, допълни инж. Иванов. За качественото изпълнение  изпълнителния директор на „Рила Газ „ е уверил, че ще Община Враца ще получи пълното му съдействие. По този начин ще се отстранят всички проблеми, налични на много места, особено по време на строителството през миналата година. Поради късния период на изграждане на мрежата, качеството на възстановяване не е добро. Кметът на Община Враца изрази мнение, че ще се възползва от дадените правомощия от Закона за устройство на територията и общинските наредби и ще се възложи преработка на тези участъци, които не са добре възстановени. Кметът на Община Враца инж. Иванов е поел ангажимента от гледна точка на административно съдействие, при заявка за включване в газопреносната мрежа, Община Враца максимално бързо да одобрява проектите за включване на граждани или юридически лица. В момента общинското ръководство прави анализ за включването на сгради. Този анализ включва комплекс от мерки. „Ако сградата не е санирана и не са приложени мерки за енергийна ефективност, всяко отопление е скъпо” – поясни кметът. В контекста на реализирането на амбицията на ръководството, към която реална подкрепа проявява  Комисията по образование в Общинския съвет чрез фонд „Енергийна ефективност” да бъдат тотално санирани всички останали сгради на училища и детски градини, ще бъде проектирани и вида отопление. Там , където анализа показва, че този вид отопление е изгодно, ще бъде избрано отопление чрез газ, със съответната инвестиция, която ще бъде направена.

          По повод направените вече и предстоящите срещи на кмета в населените места на територията на общината, инж. Иванов сподели, че се поставят различни проблеми от естеството на състоянието на уличната мрежа и пътната мрежа, водопроводната и канализационна мрежа и обществения ред и нивото на престъпността. Друга основна тема в някои населени места е избора на кметски наместници. На последното си заседание, Общински съвет – Враца със свое решение даде съгласието си да бъдат назначавани кметски наместници и в момента, в който това решение влезе в сила, ще бъдат назначени.

          Във връзка със питане дали е доволен от снегопочистването в града, кметът отговори

         „Не. Оценявам че са положени всички усилия, но аз и моят екип смятаме, че може и по-добре. „ Кметът заяви, че е добре да се помисли  и от гледна точка на техника, с която се почиства. Предвид обилните снеговалежи и бедстващи региони в Родопите, кметът поясни, че през последните три седмици всеки един кмет на населено място предоставя информация в писмен вид за състоянието на т. н . критична инфраструктура и за състоянието на обществените сгради. Целта  е да се представят налични критични точки, които при бъдещи обилни снеговалежи или валежи от дъжд, биха създали опасност за здравето и живота на хората.  За момента няма тежки проблеми, които да изискват спешно решение, но след внимателен анализ на цялото състояние, ще се търсят възможности за подобряване чрез съфинансиране от Междуведомствената комисия за защита на населението .

Заместник кметът по здравеопазване и социални дейности разясни състоянието на предлаганата услуга за настаняване на бездомни хора в приюта. За момента обаче няма такива лица, които да са поискали да бъдат настанени при настъпилите рискови за живота и здравето ниски температури. Екипите на Регионална  дирекция „Социално подпомагане” и на РУ „Полиция” – Враца следят бездомниците , но те отказват за сега – допълни още г-н Луканов. Подсигурени са пет легла, които могат да бъдат удвоени, две топли помещения със санитарен възел, топла храна. Продължава да е отворен денонощно втория етаж на чакалнята на автогарата. Там също няма нито един за сега нито един бездомен човек, който да е потърсил подслон.

Кметът на Община Враца допълни, че тъй като това е превантивна спешна мярка, все още няма осигурено финансиране за този тип услуга и няма как приюта да бъде отворен постоянно. С решение на Общински съвет – Враца има намерение за реализирането на такъв тип услуга, която да функционира през зимните месеци . През настоящия зимен период ще бъде финансирана със собствени средства, но занапред ще се търсят методи при следващата бюджетна процедура тя да бъде финансирана като делегирана от държавата дейност. На този етап приюта ще бъде отворен,  когато е настанен някой там. Необходимо е да се стигне отново до всеки един бездомен и отново да му бъде предложено да бъде настанен през студените дни – добави още кмета.

Ежедневно в Община Враца се получава информация за състоянието на пътя, транспорта , отоплението и посещаемостта на учебните и детските заведения. Няма ученици, които да не са на училище поради такива причини. Има проблеми в някои от детските градини по селата . В с. Три кладенци има проблеми със замразена ВиК инсталация , както и с ел. таблото в с . Баница. Изпратени са екипи за отстраняване на авариите, за да може в най-кратък срок да бъде възможно децата да посещават детските заведения – допълни зам.-кметът г-н Красимир Богданов.  

По отношение на транспортната схема, г-н Богданов разясни , че се работи с комисия, определена  на срещата с директорите на учебните заведения. Проведена е вече една работна среща, предстои да се проведе утре в 15.00 ч. нова такава. Възникнали са  проблеми с графиците на училищата и учебното време, така че не съвпадат по никакъв начин. Това затруднява уеднаквяването на курсовете на автобусите. В рамките на настоящия месец , тези технически моменти ще бъдат изяснени и ще има нова транспортна схема, която да обхваща максимален брой подлежащи на обучение ученици на територията на общината. В момента всеки един училищен автобус за едно училище прави по два курса сутрин, обед и следобяд.

На проведената среща с медиите,  Инж. Иванов поясни, че зимния спортен празник се отменя за 18 февруари, поради неподходящите климатични условия.

По повод подаден сигнал за замърсяване на ски-пистата в местността „Пършевица”, инж. Иванов поясни, че ще се направи проверка. Сигналът е подаден от група скиори в социалната мрежа Facebook.

         Във връзка с предстоящото приемане на проекта за обходен път на Община Враца, разяснения внесе арх. Даниел Дилков.

На 21.07.2011 г. е проведено обществено обсъждане на проекта за парцелен план на обходния път на град Враца. На него е било разяснено какво точно представлява обходния път. Преди това, проекта, внесен от ИА „Пътна инфраструктура” е обявен в ДВ. Пътя предвижда запазване на съществуващото трасе покрай яз.Дъбника, пресичане на Оряховското шосе на едно ниво с кръгово движение и  преминаване северно от пречиствателната станция на град Враца.  След пречиствателната станция пътя пресича Криводолско шосе, като пресичането също е на едно ниво , но дори без кръгово движение. По продължението си между кв. Кулата и с. Нефела се влива в пътя за Монтана чрез пътно съоръжение т.н. тромпет. Това вливане е на две нива. Предвижда се габарит на пътя Г-10, т.е  по една лента за движение във всяка една посока. Мотива е,че досега съществуващия път е двулентов и затова няма нужда да се разширява. Пътя от Ботевград до Видин е предвиден да бъде скоростен четирилентов, като обходните пътища на Монтана и Видин също са четирилентови – поясни арх. Дилков.

В околовръстния път на Враца се влива и пътя на тировете от ферибот Оряхово – около 400 тира дневно, но въпреки това мотива за двулентовия път според проектантите е недоказан трафик.

Предстои утре Висшия експертен съвет да приеме проекта за обходен път на Враца. Преди това е постъпило заявление от ИА „Пътна инфраструктура” за съгласуване на Подробния устройствен план  на Враца от Общински съвет – Враца. По закон за изграждане на инфраструктура от национално значение, Подробния устройствен план се съгласува от общинските съвети на общините, през които преминават. Общински съвет – Враца е отказал да съгласува този план и е изпратено писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството с молба да бъде преразгледан проекта. До този момент няма отговор на писмото. То е било изпратено веднага след решението на 14 септември 2011г. ,. Очакванията са на утрешното заседание на експертния съвет , Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се е съобразило с решението на Общински съвет – Враца.

„Ако експертния съвет не се е съобразил с решението на Общински съвет – Враца, законовите разпоредби за обжалването на решението се свеждат до нула” – заяви в заключение арх. Даниел Дилков.