Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.02.2012
Кметът на Община Враца инж.Николай Иванов

Кметът на Община Враца  инж.Николай Иванов

даде информация относно снегопочистването в Община Враца при последния обилен снеговалеж .

„Положението е тежко , с наличната техника се опитахме в началото да се почистят всички транспортни оси в града, което се оказа невъзможно. Четири от снегопочистващите машини аварираха, опитвайки се да почистват между спрените автомобили. Много тежка беше обстановката при общинската пътна мрежа при с.Три Кладенци, с.Девене и с.Чирен имаше снегонавявания около метър и осемдесет и се налагаше непрекъснато дежурство на машини,  за да не се търси след това    по-специализирана помощ” – съобщи  пред медиите кметът .

В тази обстановка,  до тази сутрин мисля, че не допуснахме бедствено положение. Много по-големи градове от Враца потърсиха помощ от държавата  и в момента го правят. Градът функционира нормално макар и при тежка зимна обстановка,  всички основни улици са проходими при зимни условия. Опитваме се и в момента да влезем във всички малки улички, където спрените автомобили позволяват.В селата обстановката е сравнително добра, четири от селата нямат възможност да почистят улиците си – това са с.Баница, с.Върбица  и  с.Паволче.  Различни  са причините - аварирала техника, където ще бъде пренасочена отново техника на БКС. Няма бедстващи хора, няма проблеми с ел. захранването и водоподаването. Пътят към  с.Лютаджик е необходимо да се разшири отсечката от с.Горно Озирово,  за да има нормално снабдяване с хранителни продукти.

Доста хора са на улицата и чистят при тези тежки условия, току що научихме за един проблем в района на Стария пазар, където демонстративно не се справят с работата и ще вземем дисциплинарни мерки. Инж.Иванов поясни,че става дума за работници от аварийна група  от програма  на Агенцията по заетостта,  които са употребили алкохол през работно време, вместо да работят, и ще бъдат уволнени веднага.

         Кметът поясни,че се прави всичко възможно проблемите, които възникват да се отстраняват своевременно, да се реагира на всеки един сигнал.

         В момента не правим сметка колко пари ще струва това снегопочистване, защото търсим начин да се справим с всеки един проблем. Кризисният щаб, макар и малък по численост, не е спирал да  работи от понеделник.

Община Враца е възложител на БКС и има право да се намесва по отношение на организацията на работа,  когато смятаме,че това е необходимо и това правихме цяла нощ. Мисля, че имаше ефект след като се намесих. Оценката,  която кметът Иванов  даде на БКС е задоволителна при тези условия и допълни,че тази нощ лично е наблюдавал  работата им. 

 Комисия ще направи преглед на всички търговски обекти и териториите, които са ангажимент на етажната собственост и ако се налага ще се правят санкции.

Има създадена добра организация на работа с Гражданска защита, пътно поддържащите фирми , които се занимават с републиканската пътна мрежа.

Днес с  моя заповед разпоредих да се извърши обстойна проверка на всички язовири на територията на община Враца,  предвид предстоящото снеготопене,което може да стане внезапно, и трябва да вземем спешни мерки.  Като цяло това е голям проблем за общините и поддръжката на техническите съоръжения на водоемите, защото много  години в тях не е инвестирано. Това ще бъде приоритет след обстоен анализ ,конструктивни заключения и подготовка на проекти за търсене на средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии като превантивна мярка.

Всичките 33 машини, с които БКС разполага, са включени в снегопочистването като с някои от тях ще се наложи да помогнем и на селата, прави се всичко възможно  да не се допусне бедствено положение.