Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.02.2012
Зам. – кметът по образование г-н Красимир Богданов

Зам. – кметът по образование г-н Красимир Богданов

взе участие в първата от поредицата работни срещи, свързани със отбелязването на 130-та годишнина на предучилищното възпитание в България – „Исторически аспекти на предучилищното възпитание”. Г-н Богданов приветства участниците и изказа своето задоволство от постиженията на предучилищното възпитание в България и частност в община Враца, които са значими и измерими във времето. Акцент в словото на зам.-кмета беше и успехът в отглеждането и възпитаването на децата като отговорност и приоритет за всички. Г-н Богданов пожела на участниците професионални успехи, творческо вдъхновение и житейска сполука, за да отгледат и възпитат децата в „дух на българщина, вяра и толерантност, за един по-добър свят”.

Лектор на научната беше доц. д-р Емилия Кирилова  - преподавател в катедрата по „Педагогика и методика” на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Участие взеха директори и учители от детските заведения на територията на община Враца, както и г-жа Даринка Костадинова – експерт по предучилищно възпитание в РИО на МОНМ – Враца и г-жа Валентина Михайлова – началник отдел „Образование” в Община Враца.

Доц. Емилия Кирилова направи ретроспекция на предучилищното възпитание в България и представи архивни книги, свързани с нея. Директорите и учителите продължиха работата си в работна група с цел създаване на историческа презентация на обучението в предучилищна възраст, както и работата си по подготовката на ретроспективна изложба от фотоси, която ще бъде експонирана в Регионален исторически музей в града. Провеждането на работната среща е част от предвидените пет работно - консултативни срещи по методически обединения с цел реализирането на Научно-практическа конференция „Детската градина – отговорност за бъдещето”, която е предвидена за месец  март тази година. Партньори са РИО по образование – Враца, Община Враца и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. С подкрепата на Регионален исторически музей  - Враца, РБ „Христо Ботев” – Враца, РК – ОМЕП, Враца.

 

 

Връзки с обществеността

Община Враца