начало » Новини
09.02.2012
Община Враца взе участие в двудневна работна среща по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България”

Община Враца взе участие в двудневна работна среща по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България”

на Министерството на  икономиката, енергетиката и туризма в  хотел „Централ Парк” град София. Проектът стартира през месец ноември 2011г. и е на стойност 64 284 евро. Конкретните цели на проекта са повишаване осведомеността и разпознаваемостта на дестинациите ЕДЕН чрез интегрирането им в туристическата реклама на България, изграждане на информационно- комуникационна платформа с участието на всички заинтересовани страни като инструмент на добри практики и въвеждане на модели за развитие на устойчив туристически продукт, насърчаване на сътрудничеството между дестинациите ЕДЕН на Балканите за формиране на трансгранични туристически продукти и утвърждаване на имидж на региона като съвкупност от уникални и изключителни дестинации.         

Основната цел на проекта и предвидените дейности е да представи България като дестинация за специализиран туризъм и да промотира възможностите й в областта на екологичния, културния и спа- туризма. В ЕДЕН дестинациите са включени победителите и техните подгласници от конкурсите ЕДЕН през последните 3 години. Община Враца е участвала в проекта „952: Природата Ви приветства”.

Проектът предвижда издаване на имиджова брошура на ЕДЕН-дестинациите, пътна карта за сътрудничество и изграждане на партньорска мрежа, онлайн фотоконкурс „Отлични туристически дестинации ЕДЕН-България 2012” за любители, провеждане на Балканска среща на дестинациите, създаване на уеб портал и интегрирано представяне на дестинациите в националния портал www.bulgariatravel.org и популяризиране на ЕДЕН мрежата в Интернет чрез уеб банери.

Имиджовата брошура дава цялостна представа за инициативата ЕДЕН на Европейската комисия и представя подробна информация за всяка от ЕДЕН дестинациите от трите Национални конкурси за отлична туристическа дестинация-  „Тракийски дух”, „952: Природата Ви приветства” и „Водата- извор на живот” и ще бъде представена официално по време на предстоящите международни туристически изложения в София, Берлин и Букурещ.

 

 

Изготвил: Бойка Банкова – главен експерт “Tуризъм”