Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.02.2012
Община Враца внесе четири проекта по „Красива България”

На 15 февруари 2012 г. Община Враца внесе четири проектни предложения по Проект „Красива България”. Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на нейната устойчивост. Той подкрепя проекти от социалната инфраструктура, насочени към обновяването на социално значими обекти, и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на МТСП.

По мярка 01 „Подобряване на градската среда” са предложени за финансиране следните обекти:

  • „Велосипедна алея №1 – Рехабилитация и преасфалтиране” с общ бюджет 169 523 лв. и съфинансиране от страна на Общината в размер на 84 761,50 лв.;
  • „Паркинги и пешеходен подход към православен храм "Св. Мина”, ж.к. „Дъбника” с общ бюджет 199 117 лв. и съфинансиране от страна на Общината в размер на 99 580,50 лв.

По мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” са предложени за финансиране следните обекти:

  • „Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Никола Войводов”, ж.к. „Дъбника” с общ бюджет 298 424 лв. и съфинансиране от страна на Общината в размер на 198 959,28 лв.;
  • „Топлоизолация фасади и подмяна на дограма ОДЗ №1 "Брезичка", ж.к. „Младост” с общ бюджет 183 795 лв. и съфинансиране от страна на Общината в размер на 91 897,50 лв..

Проектите ще има трайно въздействие, тъй като ще допринесат безработни лица да намерят реализация на пазара на труда. Така предложени и осъществени, проектите ще допринесат значително за подобряване на облика на града, ще подобрят значително условията за провеждане на учебни занятия в СОУ „Никола Войводов” и ОДЗ 1 „Брезичка”, ще създадат благоприятна среда за спорт и ще спомогнат за финализиране на дейностите по изграждане на православният храм, за да бъде своевременно пуснат в експлоатация.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”