Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.02.2012
ЗАПОВЕД № 170 от 21.02.2012 г. Във връзка с усложнената зимна обстановка и затрудненото почистване на пътните платна в ЦГЧ на град Враца

З А П О В Е Д

№ 170

от  21. 02. 2012 г.

 

               Във връзка с усложнената зимна обстановка и затрудненото почистване на пътните платна в ЦГЧ на град Враца, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 205, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата (ППЗДвП)

 

ЗАБРАНЯВАМ: 

Паркирането на пътни превозни средства от 18,00 часа на 21.02.2012 (вторник) до 06,00 ч. на 22.02.2012 г. (сряда), на следните улици:

 

§         Ул. „Димитраки Хаджитошин” /в участъка на ул. „Кръстю Българията” до ул. „Търговска”/;

§         Ул. „Петропавловска” /от ул. „Поп Сава Катрафилов” до крайречен булевард/;

§         Бул. „Втори юни” /от пресечката на ул. „Радецки” до пресечката с ул. „Ген. Леонов”/.

 

Горепосочените улици ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, съгласно нормативната уредба.

Вертикалната маркировка да бъде възложена за изпълнение на „БКС-Враца” ЕООД и контрол по същото да се извършва от инж. Стефан Стефанов- Гл. експерт „Улична мрежа” при Общинска администрация- враца.

 

    При неизпълнение на гореизложеното на нарушителите ще бъде търсена административно-наказателна отговорност по ЗАНН.

 

            Заповедта да бъде сведена до знанието на всички заинтересовани лица и копие да бъде изпратена за уведомяване на органите на МВР.

 

КМЕТ:     / п /

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ