начало » Новини
22.02.2012
Работна среща по напредъка на проекта “Воден цикъл”

Работна среща, посветена на проекта “Воден цикъл”, се проведе в Министерството на околната среда и водите в София. На нея присъстваха министър Нона Караджова, зам.-министър Ивелина Василева и Йоана Христова – ръководител на междинното звено на ОП „Околна среда 2007 – 2013”. От страна на община Враца в срещата участваха инж. Красимира Георгиева - зам.-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки, инж. Марияна Рашева – директор на звеното за изпълнение на проекта „Воден цикъл” и счетоводителя на проекта Петър Койчев.

Инж. Марияна Рашева докладва за напредъка по проекта. Разгледани бяха също закъсненията от графика за дейностите, вследствие на обжалванията пред КЗК и ВАС на избрания изпълнител от други участници. Това са закъсненията на обществените поръчки за възлагане на строително-монтажните работи. Обсъдени бяха технически въпроси, свързани с избора на материала за проектиране и изграждане на довеждащия водопровод от язовир „Среченска бара”. В резултат на проведената среща, инж. Красимира Георгиева пое ангажимента обществената поръчка за реконструкцията на водопроводната и канализационна мрежа – етап ІІ да бъде обявена на 22 февруари. Зам.-кметът каза също, че ще бъде актуализиран графикът на дейностите по проекта, съобразно решенията на Върховния административен съд.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”