Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.03.2012
ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

С Решение № 1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" e одобрено за финансиране и реализация през 2012 г. проектното предложение на Община Враца за „Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Никола Войводов”, в  ж.к. „Дъбника”, гр. Враца.  Проектът е с общ бюджет 299 000 лв.

Предвидените ремонтни дейности включват направа на топлоизолация и минерална цветна мазилка на фасадата на училището. Тяхното изпълнение ще допринесе за намаляване на разходите за енергопотребление и издръжката на обекта. Това ще позволи сградата, общинска собственост, да бъде приведена в съответствие с изискванията на Наредба № РД-16-1057 за условията и реда за сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики.

Проектът ще допринесе значително за подобряване на облика на училището.

Проект „Красива България” е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата, стимулиране на заетостта в страната и постигане на нейната устойчивост. Той подкрепя проекти от социалната инфраструктура, насочени към обновяването на социално значими обекти и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда за съответната година по бюджета на МТСП.

#
# # # #