Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.03.2012
Общината внесе проект за развитие на регионален туристически продукт

         На 15 март 2012 г. Община Враца с партньорството на общините Мездра и Роман внесе проектно предложение „Враца – врата към древността” по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. За първи път документите за кандидатстване са подадени по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН).

Основната цел на проектните дейности е подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите. Предвидено е разработването на регионален туристически продукт с различни туристически пакети, включващи обекти с национално значение като къщата на баба Илийца, пещерата „Леденика”, прохода „Вратцата”, манастира „7-те престола”, местността „Шупловица”, връх „Околчица”, природен феномен „Божия мост” и др. Във всеки от пакетите ще бъдат включени и уникални атракции като приготвяне на хляб, ритуали за пиене на вино, огнено шоу и др. Рекламните дейности наред с традиционните методи предвиждат иновативни начини за информиране и въздействие като 3D-mapping, 3D визуализация и виртуални карти за туристическите пакети, флашмоб спектакли и други. Планирани са участия в туристически борси и форуми, чрез които да се популяризира разработения по проекта туристически продукт и да се представи рекламен филм.

            Предвидено е дейностите по проекта да се изпълняват 2 години, а разработените туристически пакети и самата комуникационна кампания за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство да продължат до една година след приключване на договора за финансиране. Стойността на проектното предложение е 491,5 хил.лева, като кандидатът Община Враца ще осигури  24,5 хил.лева собствен принос.  Проектното предложение предвижда осъществяване на изследвания на въздействието на осъществените  маркетинговите и рекламни дейности.  Очакваните резултати са нарастване на броя туристи в региона и трайно повишаване на тяхната удовлетвореност, благодарение на разработените нови туристически пакети, които дават нов поглед върху историята и природните дадености на общините Враца, Мездра и Роман.

 

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #