начало » Новини
03.05.2012
Община Враца за първи път има наредба за стопанисване на гробищните паркове

         Зам.-кметът на Враца Светозар Луканов днес представи пред служителите на “Обредни дейности” новия директор на общинското дружество инж. Димитър Симеонов. „Предстои много работа – хигиенизиране на гробищните паркове, прокарване на водопровод до всички краища на парковете, възстановяване на оградите, поставяне на тоалетни. Едно от първите неща, които искам да направя,  е създаването на електронен регистър на гробните места, в който да бъде въведена информацията от съществуващите в момента над 18 000 картона. Тези данни са важни за управлението на дружеството, за да се планира по-нататъшната ни работа и приоритети. Имам идея също, срещу символична сума от 2 лева месечно, например, на гражданите да се предлага поддръжка на гробно място” – така представи част от приоритетите в управленската си програма инж. Симеонов.

„Надяваме се всичко, което инж. Симеонов е написал в своята управленска програма, да се случи. Община Враца подготви и от днес е качен на сайта ни проект за наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове. Такава наредба до сега не е имало. Внасянето й за гласуване в общинския съвет е през следващия месец. До тогава очакваме гражданите и фирмите да се запознаят с нея и да дадат своите идеи, които да я дообогатят, след което заедно да работим за по-доброто стопанисване на гробищните паркове ” – каза зам.-кметът Светозар Луканов.   

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”