начало » Новини
09.05.2012
Стартира кампания за превенция от ранна криминализация сред деца

Гражданска мрежа "Активна общност Враца",  Община Враца и  Регионален инспекторат по образованието – Враца стартират съвместна кампания под надслов  „Превенция от ранна криминализация на деца, живеещи на територията на община Враца”.

Целта на кампанията е намаляване на детската престъпност в региона, чрез въвличането на младите хора в създаването и изпълнението на проекти за превенция на противообществени прояви. В рамките на инициативата се организира конкурс за проекти под мотото „Моето училище – сигурна и безопасна среда”. Проекто предложенията ще могат да се подават от екипи от ученици от начални, основни и средни училища на територията на  Община Враца. Ще се финансират инициативи, насочени към намаляване и превенция на детската престъпност като: организиране на информационни кампании, работни ателиета, ученически дискусии, изложби, флашмобове и др.; изработката на концепции и планове за превенция на детската престъпност в училищата и механизми за тяхното прилагане.

Общата стойност на кампанията е 10 000 лв. Предвижда се да бъдат финансирани  шест проекта на училища от Община Враца, от които два на стойност 3000 лв. и

четири на стойност 1000 лв.;

Повече информация и формуляри за кандидатстване можете да получите на e-mail:aktivna_obshtnost@abv.bg и на сайта на Община Враца www.vratza.bg и  сайта на РИО Враца www.rio-vratza.com.

Крайният срок за подаване е 28 юни 2012 г.

 

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”