начало » Новини
09.05.2012
Фотоконкурс разкрива красотите на Враца

         Онлайн фототонкурс ще разкрива красотите на Враца. Мотото на конкурса е „Врата към съхранената природа – Вратцата и долината на р. Лева”. Инициативата е в рамките на проекта „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България”,  по който Община Враца е партньор. Чрез своите фотографии участниците ще представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на EDEN дестинациите от България, сред които е и Враца.

         Конкурсът е отворен и право на участие в него имат както български, така и чуждестранни граждани. Гражданите, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие. Всеки може да участва с до 3 снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество. Изискване към предоставените снимки е да бъдат заснети в рамките на последните 3 години, по възможност в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение (необработена снимка в оригинален размер).

Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на фотографията, с която участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица, във връзка с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса.

Участващите в конкурса снимки трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. Собствеността върху тях да не е прехвърлена, нито предоставена на трети лица, без съгласието на организаторите.

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

В конкурса можете да участвате чрез попълване на онлайн формуляр или изпращайки снимки по електронна поща, съпроводени с прикачване на попълнен формуляр с данни на автора. Снимките задължително трябва да бъдат придружени от кратък обяснителен текст, в който се описват: място и характер на обекта/събитието, заглавие на снимката, име на автора.

         Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

Оценката и номинирането на победителите ще се извърши от 5-членно жури в състав: Иво Маринов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на проекта,      Сюзан Джевадилова – координатор на проекта, представител на НСОРБ, представител на БААТ (Българска Асоциация за Алтернативен Туризъм) и професионален фотограф – представител на професионално сдружение на фотографите.

         Фотографии за онлайн фотоконкурса ще се приемат до  17:00ч. на 2 юли 2012г. 

Най-добрите снимки ще бъдат отличени с три предметни награди (фотографско оборудване) на обща стойност 1 800 лв. - за класираните на първо, второ и трето място.

Обявяването и връчването на наградите ще се извърши на специална церемония в края на юли 2012 г.

Всяка допълнителна информация ще бъде публикувана своевременно на официалната страница на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - www.mi.government.bg и официалния туристически портал на България – www.bulgariatravel.org

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”