начало » Новини
09.05.2012
Какво не трябва да правим по време на кампанията “Да изчистим България за един ден”?

•        Да помним, че почистването се отнася за обществени територии - междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии.

•        Да не изхвърляме отпадъците, събрани от почистването на тавани, мазета, общи части на сгради.

•        Да не изхвърляме строителни отпадъци от ремонтни дейности или строителни площадки.

•        Да не изхвърляме опасни отпадъци.

•        Да не изхвърляме излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, като за същото Община Враца ще обяви отделен ден за събирането му.

 

 

За да има смисъл положения от всички нас труд, молим гражданите да спазват следните указания:

•        Събраните от почистването отпадъци поставяйте в контейнерите за смет или в завързани чували до тях;

•        За кастрене, рязане или премахване на клони, храсти и дървета е необходимо да имате писмено разрешение от общинска администрация - Враца;

•        Събраните отпадъци от опаковки (хартия, стъкло, пластмаса и метал)  поставяйте в съдовете за разделно събиране или в завързани чували до тях.

•        За допълнителна информация и разяснения може да се обаждате на тел.  092/623 000

За да се извозят по-бързо събраните отпадъци и да се избегне вторично замърсяване, Община Враца осигурява безплатно найлонови чували и ръкавици. Гражданите могат да ги получат на 12 май (събота) в пълномощничествата в жк. „Дъбника”, жк. „Младост”, в двора на общинска администрация и на определените за почистване терени.

 

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”