начало » Новини
09.05.2012
На 08.05.2012 г. в гр. Враца, Община Враца проведе начална пресконференция във връзка с публичното представяне на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца”, Договор № 58111-С065-256/ 21.12.2009 г.

            Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1.

            Oбщата стойност на проекта е  136 373 288,07 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 123 523 616,01 лв., от които съфинансирането   от  Кохезионния фонд на ЕС е в размер на  98 818 893,59 лв., съфинансирането  от държавния бюджет  е 24 704 722,42 лв., а  от Община Враца (външен заем) е съответно 12 849 672,06 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от 15.01.2010 г. и е с продължителност 72 месеца. Oбщина Враца e бенефициент, а „ВиК“ ООД гр. Враца – асоцииран партньор.

            Целта на проекта е чрез подобрения в отделните компоненти на ВиК системата, обединени в интегрирана инвестиционна програма да се подобри конкретната ситуация във водния цикъл на гр. Враца.

           

            Пресконференцията бе открита от кмета на Община Враца инж. Николай Иванов. Той приветства гостите и благодари на всички допринесли през годините за подготвянето и старта на проекта. Инж. Николай Иванов изтъкна огромното значение на този проект за града. “Това е проект, който ще подобри качеството на живот в нашия град, ще създаде ново качество на услугата по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Реализирането на проекта ще създаде нови работни места в тази тежка икономическа ситуация и не на последно място ще покаже, че  ние врачани можем да управляваме и изпълняваме добре европейски проекти. Аз вярвам в бъдещия успех на проекта и декларирам готовността на Община Враца да работи качествено и оперативно с управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ - заяви още инж. Николай Иванов. „Цялата мобилизация, която трябва да създадем ще бъде налице за успешната реализация на проекта и накрая всички заедно ще се поздравим с успеха му“ - допълни кметът на Община Враца.

            Г-н Спиридон Александров началник отдел „Мониторинг и контрол“ в управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ представи значимостта на проекта в национален мащаб. „Този проект е важен, както за община Враца, така и за Управляващия орган. Това е една огромна инвестицията с реализацията на която ще се решат проблемите с водоснабдяването на града.  Не на последно място с приключването на проекта ще има и една чисто нова пречиствателна  станция и по този начин ще се изпълнят европейските директиви относно отвеждане и пречистване на отпадъчните води“ - посочи г-н Александров. Той представи и цялостния напредък по усвояването на средствата по оперативната програма.

             Г-жа инж. Красимира Георгиева – зам.-кмет „Европейско финансиране и обществени поръчки“ на община Враца чрез мултимедийна презентация представи в детайли институционалната рамка, финансирането, целите, задачите, напредъка по изпълнението на проекта, дейностите и очакваните резултати. Г-жа Георгиева посочи, че основен приоритет е стартирането през тази година на строителните дейности по проекта.

            В пресконференцията  взе участие и представител на асоциирания партньор „В и К” ООД  гр. Враца г-н инж. Кирил Кочев главен инженер на дружеството, който също говори за  голямото значение на „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца. Той допълни, че реализацията му ще доведе до намаляване на загубите на вода с 65 % и ще освободи ресурс, който „В и К“ООД Враца ще насочи към подобряване на водоснабдяването и в другите общини в област Враца.

            Г-н Владимир Николов – ключов експерт организиране на събития към консорциум „АИП - Агенция за информация и публичност“ бе модератор на събитието.  Финално той представи сайта на проекта www.vratsawaterproject.eu и анонсира предстоящите организирани събития свързани с изпълнение на мерките за информация и публичност в рамките на проекта.

            На събитието присъстваха депутатът от Врачански избирателен район Асен Агов - представител от „Синята коалиция“, зам.-областният управител на област Враца г-н Валентин Литов, председателят на ОбС Враца г-жа Петя Аврамова и общинските съветници членове на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, заместник-кметът по устройство на територията на община Враца г-н Ангел Вълчев, кметът на община Криводол г-н Петър Данчев, кметските наместници от кв. „Дъбника”, кв. „Бистрец” и кв. „Кулата”. Със своето присъствие събитието уважиха и бившите кметове на гр. Враца, работили за проекта, инж. Войслав Бубев и д-р Костадин Шахов, както и други експерти и представители на свързани с проекта институции, определените до момента чрез обществени поръчки изпълнители, журналисти от местните и национални медии.

            В дискусията с която завърши пресконференцията се затвърди позицията за готовност на всички институции и организации да подкрепят успешната реализация на проекта. Изводът е че този проект е визитната картичка на Враца и ще позволи на града да реализира и други мащабни проекти с европейско финансиране.

 

 

 

Звено за изпълнение на проекта