начало » Новини
11.05.2012
Приеха тригодишна програма за превенция на наркотичните зависимости

Община Враца вече има тригодишна програма за превенция на наркотичните зависимости. Тя бе приета на последното заседание на общинския съвет по наркотичните вещества, председателстван от зам.-кмета Красимир Богданов.
За първи път към програмата ще бъде одобряван и приеман план за действие, в който ще влязат конкретни задачи и срок за изпълнението им. Нова е и идеята програмата да обхваща и ученици от училищата в населените места извън град Враца.
    Основните акценти в тазгодишния план за действие са организирането и провеждането на дискусии сред учениците по теми, свързани с рисковете от употребата на психоактивни вещества, анкетно проучване сред родителите на ученици, чиято цел е да установи запознати ли са те и до каква степен със симптомите на наркотичните зависимости и привличането на неправителствени организации като партньори в процеса на превенция. Трите важни дати, за които ще бъдат направени кампании през тази година са 31 май – Световен ден без тютюнев дим, 26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите и 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.
    На своето заседание общинският съвет по наркотични вещества взе решение да поиска от Центъра за психично здраве анализ на ситуацията с наркозависимите във Враца. Анализът ще включва данни за броя, пола и възрастта на наркозависимите, а също ще проследи каква е тенденцията в годините – намалява ли техният брой или се увеличава. Тези данни ще са в основата на бъдещите планове за действие при превенция на зависимостите.
Друга конкретна стъпка в посока превенция е да бъдат локализирани местата, където се събират наркозависимите, за което съветът очаква подкрепа от Районното управление „Полиция”. В случай, че сред тях са и изоставени строителни обекти или сгради, тези места ще бъдат обезопасени, така че до тях да няма достъп.

                                        Даниела Хитова,
                            гл. експерт „Връзки с обществеността”