Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.05.2012
Заместник министър Николай Нанков представи проект във Враца

Заместник министър Николай Нанков представи проект във Враца

Днес във Враца бе представен проектът „Енергийно обновяване на българските домове”. За представянето му в града пристигна зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков и Христина Стоичкова, експерт в дирекция „Жилищна политика” в МРРБ.  Домакин на събитието бе Община Враца. Сред официалните гости при представянето на проекта бяха областният управител Пепа Владимирова, народният представител Николай Рашев и зам.-кметът на общината Красимира Георгиева.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажнатасобственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

Даниела Хитова,

гл. експерт „Връзки с обществеността”