Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
08.06.2012
Проект SUM (Устойчива градска мобилност) подчертава необходимостта да се подобри мобилността в градовете ни

Проект SUM (Устойчива градска мобилност) подчертава необходимостта да се подобри мобилността в градовете ни

Европейската комисия, чрез своята програма Interreg IVC, подкрепи проект SUM, насочен към подобряване на устойчивостта на градската мобилност в европейските градове.

 

Необходимостта от транспортирането на хора и стоки представлява 32,6% от общото крайно потребление на енергия в Европа. Този сектор има висока зависимост от петрола и се нуждае от стратегия за намаляване на нивото на енергийна зависимост. Ниво, което в Европа се повиши до 79,5% от консумираната енергия.

 

От друга страна, ако се анализират проблемите на градската мобилност, всичко се усложнява от високите емисии на СО2 и други замърсители в допълнение към високи нива на шум, проблеми които се случват в центъра на нашите градове. Въпреки това, в градските райони използването на меките видове транспорт и приемането на електрически превозни средства представлява голям потенциал.

 

Именно в тази област работи проект SUM. Проектът има за цел да се насърчи изпълнението на местните и регионалните политики за устойчива градска мобилност, опитвайки се да сведат до минимум три сериозни проблема: CO2 емисии на парникови газове, енергийната зависимост, която ни поставя в по-висока политическа и икономическа нестабилност, както и замърсяването на градовете, което се отразява на здравето и качеството на живот на техните граждани.

 

Общата цел на проект SUM е да допринесе за популяризирането и утвърждаването на устойчиви транспортни средства, чрез междурегионално сътрудничество. Поради това Комисията реши да подкрепи тази инициатива в рамките Interreg IVC, където междурегионално сътрудничество придобива пълното си значение.

 

Тази обща цел е разделена на четири основни компонента:

 

 

  • Насърчаване на обмена на знания и дискусии по най-добрите регионални практики, които са в полза на устойчивата мобилност, създавайки по-голяма информираност в областта на устойчивата градска мобилност.
  • Подобряване на знанията и опита на региони с по-малко опит в по-чисти методи на транспорт, така че те да работят заедно с други по-развити региони в тази област.
  • Идентифициране на най-ефективните практики, за да се гарантира, че гражданите приемат по-устойчиво поведение и навици в градската мобилност, анализиране на информация и насърчаване на информационни кампании, за да се демонстрират предимствата, които тези нови методи предлагат на обществото.
  • Определяне на план на действие и стъпки във всеки регион като резултат от проекта.

 

Проектът започна през януари 2012 г. и е с продължителност 30 месеца и вече проведе първата среща между всички партньори в град Фаро, област Алгарве, Португалия. Участници в проекта са 15 организации от европейски региони в рамките на страните Испания, Португалия, Италия, Латвия, Полша, България, Франция, Швеция и Великобритания. Общият бюджет е 1 604 086.15 евро. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 

Списък на партньорите:

 

•        Община Виго – Испания;

•        Община Месина – Италия;

•        Община Терамо – Италия;

•        Община Регион Емилия – Италия;

•        Общински съвет Рига – Латвия;

•        Община Катовице  - Полша;

•        Община Враца;

•        Община София;

•        Община Амиен – Франция;

•        Асоциация на местните власти Скане  – Швеция;

•        Регион Реджо ди Калабрия – Италия;

•        Регионалната енергийна агенция в Пазарджик (РЕАП);

•        Енергийна агенция на югоизточна Швеция;  

•        Регионална агенция за енергетика и околна среда в Алгарве  - Португалия;

•        Общински съвет Есекс – Англия.

 

 

Интернет портал на проекта: www.sumproject.eu (в процес на създаване)

Лице за контакти: инж. Красимира Георгиева (Зам.-Кмет „ЕФиОП”) – Ръководител проект

Дата на пресконференцията: 08.06.2012 г.