начало » Новини
18.06.2012
Провериха терена на „Екобулпак”

Провериха терена на „Екобулпак”

Екип на Община Враца, воден от главния архитект на града Данаил Дилков, направи в петък внезапна проверка на площадката на „Екобулпак”, в която вилня пожар в началото на май. Дружеството пое ангажимент до края на същия месец от площадката да бъдат изкарани всички депонирани отпадъци. Екипът от Община Враца установи, че уговорката не е спазена. Установено бе, че на площ от около 15 декара са струпани отпадъци с височина три метра. По случая е направен констативен протокол, с който е установено, че имотът продължава да се ползва не по предназначение. Тази информация е изпратена на Регионалната дирекция „Строителен контрол” във Враца за предприемане на последващи действия. По данни от кадастралната карта на Враца и от нотариалния акт за покупко-продажба на имота, намиращ се в хранително-вкусовата зона на града, той е с предназначение да бъде складова база. По време на пожара бе установено, че теренът се ползва с предназначение площадка за третиране на отпадъци. Община Враца изпрати писмо до собствениците „Екобулпак” да предоставят устройствния план и строителните книжа, с които е разрешено имотът да се използва за площадка за третиране на отпадъци. В отговор прокуристът на „Екобулпак” Георги Славчев изпрати писмо, с което бяха предоставени разрешително за строеж на ограда на имота от 2008 г., договор за наем на площадката между „Екобулсорт” ЕАД  и „Екобулпак” и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците за „Екобулсорт”. Регистрационните документи са издадени от директора на РИОСВ – София и според тях „Екобулсорт” може да събира, транспортира и съхранява отпадъци на площадката, собственост на „Екобулпак” в хранително-вкусовата зона на Враца. В разрешителното е указано също, че отпадъците трябва да се съхраняват на обособени места в едно от халетата на площадката, а неопакованите балирани отпадъци трябва да се съхраняват в особобени съдове.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”