начало » Новини
19.06.2012
Дни на интелигентната енергия във Враца

Дни на интелигентната енергия във Враца

Днес в градската концертна зала на Община Враца Христина Стоичкова и Маргарита Томова - експерти от дирекция „Жилищна политика” в МРРБ представиха проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.
Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. Заявления за интерес ще може да бъдат подавани от 01.07.2012 г.
За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50 % от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване и установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.
Община Враца организира тази среща съвместно с МРРБ като част от общинските „Дни на интелигентната енергия”, които се провеждат от 18 до 20 юни. Те се организират по проект „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в „Спогодбата на кметовете”.
Екипът по проекта представи целите, очакваните резултати по проекта и няколко ефикасни метода за спестяване на енергия.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”