начало » Новини
02.07.2012
“Социални услуги в домашна среда”

Община Враца внесе проект  “Социални услуги в домашна среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“ – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. В него се предвижда  да се разкрие „Звено за социални услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж в рамките на общинското предприятие “Социални дейности”. В новосформираната общинска структура 10 лични асистенти, 10 социални асистенти и 15 домашни санитари  ще оказват помощ и подкрепа на 60 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Основната цел на проекта е осигуряване по иновативен начин на разнообразни и качествени социални услуги в домашна среда и подобряване качеството на живот на хора,  които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.