начало » Новини
03.07.2012
Медицински специалисти от Враца се обучаваха в Плевен

От 27 до 29 юни в гр. Плевен се проведе изнесен обучителен семинар за медицински специалисти от здравните кабинети на училища и детски заведения в община Враца. Като форма на квалификационна дейност на национално ниво, семинарът бе организиран от отдел „Здравеопазване” на Община Враца, в сътрудничество с отдел „Здравеопазване и социални дейности” и медицински специалисти от здравните кабинети на училищата и детските заведения на Община Плевен.
    През трите дни медицинските специалисти от Враца обменяха опит със своите колеги по всички въпроси, касаещи здравето на децата и учениците, усвоиха знания и умения за планиране и отчитане на работата в здравните кабинети.
    „Оценка на качеството на здравните грижи – задължение или необходимост” беше темата, изнесена от доц. Евгения Димитрова – преподавател в Медицински университет – Плевен. Участниците в семинара проведоха множество тренинги и дискусии.
    Опитът в провеждане на тази квалификационна форма в продължение на пет години показа ефективността на обучителния процес, повишаване на информираността на медицинските специалисти за дейността и добрите практики на колеги от други региони на страната. Обученията влияят също върху мотивацията за работа и въвеждането на новости от медицинската наука и практика за осъществяване на  здравното и медицинско обслужване на децата и учениците в нашата община.

Даниела Хитова,
гл. експерт „Връзки с обществеността”