начало » Новини
06.08.2012
199 души вече работят в Община Враца по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

към Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетост след успешно завършени курсове на обучение.

90 човека са назначени като работник „градинари”, от тях 45 в  град Враца , а останалите 45  ще работят в селата на Общината.

85 човека работят като „поддръжка пътища” от тях 31  в град Враца,   48   в селата на Общината.

24 човека работят като „поддръжка сгради „ в град Враца.

Дейностите са в няколко практически  насоки:

-облагородяване на градската инфраструктура, ремонт и поддръжка на детски градини и детски ясли, поддържане на съществуващите паркове и градини , крайпътни съоръжения.

От началото на годината до този момент от общинския бюджет са осигурени средства за изпълнение на програмата в размер на 106 000 лева , от които 86 000 лева за строителни материали и 20 000 лева за работно облекло.