начало » Новини
08.08.2012
Днес бяха отворени ценови оферти за избор на изпълнител

Днес бяха отворени ценови оферти за избор на изпълнител

на строително-монтажни работи за изграждане на 3 Центъра за настаняване от семеен тип и 1 Защитено жилище по проект „ИСКРА” на ОП „Регионално развитие” към МРРБ.

Фиримите подали документи са: „Строителна компания ООД”; „Сдружение Враца ОГДЗЗД” ; „ГУСВ”ЕАД; „ГБСД -09” ДЗЗД.

Стойността на проекта е 2 594 184,60 лева от които съфинансирането от Община Враца е в размер на 132 113,10 лева.

Трите центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат изградени в жк.”Дъбника”, жк.”Самуил” и кв.76, а Защитеното жилище ще бъде изградено в жк”Река Лева”.