начало » Новини
09.08.2012
Община Враца бе домакин на среща , проведена на 09.08.2012 г.

Община Враца бе домакин  на среща , проведена на 09.08.2012 г.

с участие на служители от Община Враца , РУ Полиция и ръководството на  Областна дирекция по безопасност на храните  относно : нерегламентираната  търговия със стоки опасни за здравето на хората.

 

Проведените съвместни проверки на участниците в срещата  констатираха , че продължава търговията с храни: мляко, яйца, сирене, консерви , произведени в домашни условия. Тези храни се предлагат без съответните разрешителни документи и в условия, противоречащи на изискванията на Закона за храните и Наредба № 5 за хигиената на храните, както и на Регламент ЕО/ 825/2004 .

Търсенето  от потребителите на тези стоки  с неизяснен произход ,  произвеждани  в рискови за здравето на хората условия , и предлагани на нерегламентирани места ,  са условие за съществуване на  подобен род търговия.

На срещата бе решено да  се обособят места в рамките на утвърдените пазарни площадки  "Леонова " и "Дъбника" , които да бъдат регистрирани в Дирекцията по безопасност на храните .

Обръщаме се към потребителите на  стоки с неизяснен произход ,  произвеждани  в рискови условия , при ниска култура на съхранение  и продавани  на нерегламентирани места , да се погрижат за своето здраве и това на децата си и да преустановят  купуването на тези стоки.

Само съвместните ни усилия биха довели до дисциплиниращ ефект върху търговците.

Ежедневните проверки ще продължат , като съвместно с медиите ще бъде извършена проверка със случаен  потребител ,  на качеството на предлаганите мляко , сирена , консерви  и условията , в които се произвеждат. Резултатите  от проверките ще бъдат огласени в медиите.

  

ОБЩИНА ВРАЦА