начало » Новини
09.08.2012
Във връзка с констатирани огнища на болестта африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Република Украйна,

със Заповед на Кмета на Община Враца бе свикана Общинската епизоотична комисия, която на свое заседание набеляза мерките за недопускане поява и разпространение на заболяването на територията на общината:

 

           

  1. Незабавно да бъдат информирани кметовете и населението в населените места на Община Враца за основните симптоми на заболяването и необходимите мерки за предотвратяване възникването и разпространението на болестта на територията на общината.
  2. Собствениците на свине да информират незабавно обслужващия ветеринарен лекар, кмета на населеното място или главния ветеринарен лекар за община Враца при всяко отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях животни.
  3. Засилен контрол върху сметища за нерегламентиран достъп на свине.
  4. Да се извършат съвместни проверки с представители на Община Враца, РУ „Полиция” Враца, Държавно лесничейство – Враца и ОДБХ – Враца за спазване на забраната за нерегламентиран достъп на свине до сметища.
  5. Засилен контрол върху забраната за изхранване на домашните свине с кухненски отпадъци.