Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.09.2012
Личните асистенти остават до края на годината

            До 18 декември е удължен срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент" по проект „Подкрепа за достоен живот". В Община Враца по проекта са назначените  95 лични асистенти, които още три месеца и половина ще се грижат за 98 лица с трайни увреждания. Това е второто удължаване на срока за ползване на услугата и стана възможно след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта. Кметът на Враца инж. Николай Иванов благодари на МТСП и на Комитетът за наблюдение към Оперативната програма за новото удължаване на срока на услугата, което е в голяма помощ на ползващите услугата.

Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 122 лица с трайни увреждания и 122 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се включва следващия в класирането. Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги и са благодарни за повторното удължаване  на техния срок.

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”