Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.09.2012
Подписва се договор за строителни работи по водния цикъл

На 11 септември в 11 ч. в заседателната зала на Община Враца ще бъде подписан договор за „Инжинеринг за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води” по Оперативна програма 2007-2013. 

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, избраният изпълнител е ДЗЗД „ВМВ”. Консорциумът се състои от три фирми -  „Водстрой 98”АД, „Валдер Инжинеринг” ООД и „Масс Арътма Системлери Иншаат Санаи ве Тиджарет” /Турция/.

Стойността на договора е 15 777 158,85лева без ДДС. Срокът е до 36 месеца, считано от датата на започване на изпълнението на договора. Срокът за изпълнение на поръчката включва 24 месеца период за проектиране и строителство и 12 месеца за установяване и отстраняване на дефекти.

Изпълнителят ще извършва инженерингова услуга за проектиране, строителство, доставка и монтаж на електро- и механично оборудване, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране - строителство на електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя.

Обхватът на работа включва всички елементи на проектирането и строителството, така че да се осигури качествено изпълнение на проекта и пускане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, обучение на персонала при експлоатацията и поддръжката на изградените елементи на ПСОВ.

Това е шестият договор по Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца.

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”