Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.09.2012
СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” СЕ УДЪЛЖАВАВА ЗА ВТОРИ ПЪТ

         Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент" по проект „Подкрепа за достоен живот" е удължен до 18 декември 2012 година.  Така в Община Враца назначените по проекта 95 лични асистенти ще се грижат три месеца и половина повече за 98 лица с трайни увреждания. Това е второто удължаване на срока за ползване на услугата и стана възможно  след като Комитетът за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" одобри увеличение на бюджета на проекта.

               Проектът „Подкрепа за достоен живот" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори - общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Враца. От началото на 2011 година до сега в проекта са участвали общо 122 лица с трайни увреждания и 122 лични асистенти от Враца и селата Баница, Бели Извор, Вировско, Власатица, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Косталево, с.Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Три кладенци, Челопек и Чирен. При отпадане на потребител се включва следващия в класирането. Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги и са благодарни за повторното удължаване  на техния срок.